RAN Bewaking

Alarmnavolging


Het van A tot Z regelen van alarmnavolging, dat is de specialisatie van RAN Bewaking. Zodra bij de centrale van RAN Bewaking een inbraakalarm binnenkomt, wordt deze meteen doorgegeven aan de dichtstbijzijnde surveillant. Hij staat daarbij constant in verbinding met zijn collega’s van de Bewakingscentrale. Na een grondige inspectie van de buitenkant van het betreffende gebouw betreedt de surveillant het pand en analyseert de gegevens van de alarminstallatie. Aan de hand van deze informatie worden de nodige acties ondernomen. Deze variëren van het opnieuw inschakelen van de alarminstallatie na een onbekend alarm, het informeren van de plaatselijke politie bij een calamiteit, tot het laten repareren van de aangerichte vernielingen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever.

 

Natuurlijk kunt u het navolgen van een alarm ook zelf doen. Het voordeel van het inschakelen van RAN Bewaking is dat u, terwijl de specialisten aan het werk zijn, kunt genieten van een ongestoorde nachtrust en onbezorgde vrije tijd. Bovendien is alarmnavolging een zaak van specialisten. Door hun gedegen opleiding en uitgebreide ervaring kunnen zij adequaat handelen en de veiligheidsrisico’s voor alle betrokkenen verkleinen.