RAN Bewaking

Brand- en sluitrondes


De receptie- en portiersdiensten kunnen worden uitgebreid met een aanvullende service: de zogenoemde brand- en sluitrondes. Dit houdt in dat een medewerker van RAN Bewaking ervoor zorgt dat uw pand op de juiste wijze wordt achtergelaten en afgesloten. Eerst vindt een uitgebreide inspectieronde plaats, waarbij niet alleen het pand wordt gecontroleerd op aanwezigheid van medewerkers en mogelijke andere personen. Ook openstaande ramen worden gesloten en de verlichting wordt, waar nodig, uitgedaan. Pas als alles voldoet aan de eisen van de brandweer en de verzekeringsmaatschappij gaat het gebouw op slot.